Contact Us

Tel: 

+46 722 593 331

+46 722 593 231

 

E-mail: radiobidari@yahoo.com 

زمان پخش رادیو

یکشنبه ها روی موج FM102.6 از ساعت 14 الی 21 و همچنین از طریق همین تارنما قابل شنیدن است.